Prisank, 2547m

“Najtežje in najpomembnejše stvari v življenju so preproste – ali drugače povedano, najboljše stvari v življenju so nam prepovedane in dostopne hkrati. Z vsako novo preizkušnjo spoznam, kako rad imam življenje; in živim ga šele, ko me ni strah smrti in ne življenja samega. Obe možnosti sta neločljivo povezani v večnem …krogu. Zato resnice življenja ne iščem v zemeljskih nagradah, na katerih se nabira prah. Moj življenjski sen je večni boj za notranji mir in srečo, prežet z ljubeznijo, ki je ustvarila svet.” | Tomaž Humar

Lep vikend,

“The most difficult and the most important things in life are simple – in other words, the best things in life are forbidden and accessible at the same time. With each new test I know how I love life, and live it only when I’m not afraid of death, not life itself. Both options are inextricably linked … in the eternal cycle. Therefore, the truth of life I’m not looking in the Earth awards, where the dust is collecting. My dream life is the eternal struggle for inner peace and happiness, full of love, who created the world. ” | Tomaž Humar

Have a nice weekend,

Your email is never published or shared. Required fields are marked *

*

*

F B